Skip to content

Fysiotherapie

Dierfysiotherapie?? Ja dat leest u goed !!

Ook uw huisdier kan fysiotherapie nodig hebben!

Ondanks veel inzet om eigenaren te motiveren naar de dierenfysiotherapeut te gaan blijft het aantal huisdieren dat uiteindelijk gebruik maakt van dierfysiotherapie nog zeer beperkt! Daar zijn ongetwijfeld een heleboel redenen voor, maar wij zijn van mening dat dierfysiotherapie dezelfde plaats in zal nemen als de gevestigde humane fysiotherapie!

De meeste eigenaren en hun huisdieren die de stap wel hebben genomen geven ons de bevestiging dit te blijven promoten !!! Het zijn dan vooral de wat oudere honden met arthroseklachten, de postoperatieve orthopedische huisdieren, de al of niet geopereerde HNP’s en de vaag mankende honden die met slechts één of twee behandelingen en een huiswerkoefenprogramma zienderogen opknappen. En daar doen we het voor!

Het blijft toch eeuwig zonde om wel voor veel geld bijvoorbeeld een nieuwe kruisband te laten plaatsen maar niet eenmalig adviezen te krijgen om het spiercorset rondom het operatie gebied te optimaliseren ter bescherming hiervan!
Voor de volledigheid hieronder een indicatie lijst voor hond en kat in willekeurige volgorde:

 • problemen bij wandelen, rennen, opstaan, gaan liggen, opstarten, traplopen, springen, in/uit de auto gaan; pijnreacties bij aanraken of borstelen; hijgen, likken, smekken piepen en janken; verandering van gedrag (sloom, agressief, hyperaktief); stijver worden in de gewrichten; afwijkende houding of bewegingspatroon e.e.a. mogelijk op basis van ouderdom al of niet incombinatie met (pre) arthrose
 • onregelmatigheid, manken, struikelen of slechte balans e.c.i.
 • verminderde (sport)prestaties
 • hernia, spondylose, spondylarthrose, lumbo-sacrale instabiliteit
 • revalidatie na botbreuken, bandlaesies, ongevallen, ziekte of na orthopedische en neurologische operaties
 • (acuut) letsel van het bewegingsapparaat
 • gewrichts-, pees-, slijmbeursontstekingen
 • pijnklachten waarbij geen gebruik gemaakt kan/mag worden van pijnmedicatie
 • gewrichtsafwijkingen zoals HD, LPC, LPA, OCD, arthrose
 • huidbeschadiging zoals wonden of littekens
 • neurologische aandoeningen en verlammingsverschijnselen (centraal en perifeer)
 • spierziekten
 • ataxie, verminderde coördinatie
 • spierproblemen b.v. gespannen spieren, asymmetrische spieropbouw, verlies van spiermassa
 • zwelling of temperatuursverschillen van het motorische apparaat
 • bewegingsarmoede op basis van pijn

Wij hebben voor dierfysiotherapie de samenwerking gezocht met een specialist op dit gebied:
Fred van der Putten van Dierfysiotherapie DE STRENG (naast dierfysiotherapie ook paardenosteopathie)

Voor de mogelijkheden en/of meer informatie mail met Bata4en | Kliniek voor Dieren
of bel ons gerust op: 0418-591302