Skip to content

Schapen en geiten

Schapen en geiten

Door onze vestiging in het rivierengebied zijn ook schapen en geiten zeker geen onbekenden van de kliniek. Of deze kuddedieren bedrijfsmatig gehouden worden of voor de hobby, maakt voor Bata4en niets uit. Wij staan net zo graag klaar voor de kleine hobbyisten als voor grotere veebedrijven.

Zorg

Schapen en geiten brengen uiteraard ook weer hun eigen aandachtspunten met zich mee, bij Bata4en kunt u terecht voor advies en ondersteuning bij onder andere:

  • voeding
  • huisvesting
  • hygiëne
  • behandeling van ziekten
  • vaccinaties

Ontwormen

Bij schapen en geiten adviseren wij om regelmatig een mestonderzoek te laten verrichten om de dieren op eventuele worminfecties te controleren. Als bij het mestonderzoek blijkt dat er teveel larven aanwezig zijn in de aangeleverde mest, dan zal de dierenarts overgaan tot het op recept leveren van een wormenkuur.

In tegenstelling tot vroeger wordt een wormenkuur niet zomaar meer uitgeschreven en is een mestonderzoek op voorhand een vereiste. Dit is noodzakelijk omdat de laatste decennia is gebleken dat wormen steeds vaker resistent worden voor de hedendaagse beschikbare wormenkuren. Om deze reden zijn wormenkuren niet langer vrij verkrijgbaar, maar alleen verkrijgbaar op recept via de dierenarts na het vereiste mestonderzoek.

Huisvesting: schapen, geiten of allebei?

Zowel schapen als geiten zijn echte kuddedieren. Bovendien zijn ze ook prima samen te houden. Ze vullen elkaar aan met hun graasgedrag: Schapen grazen vooral graag wat fijnere planten zoals grassen en blaadjes, terwijl geitjes geen enkele moeite hebben met het wat grovere werk, zoals takken en twijgjes. In een weiland of op de dijk zijn beide diersoorten graag te vinden; ze zijn bovendien vrij goed bestand tegen kou. Toch is het belangrijk om ook goede schuilplaatsen te hebben in de vorm van een overkapping. Daarnaast is het, met het oog op virusinfecties zoals blauwtong, belangrijk om schapen ook binnen te kunnen zetten in een afgesloten ruimte, zodat ze beter beschermd zijn tegen dit soort ziektes.

Mocht u opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan kunt u ons mailen (info@bata4en.nl).

Contact via Whatsapp