Skip to content

Schapen en geiten

Schapen en geiten

Onze vestigingen in het rivierengebied zijn ook zeker geen onbekende met schapen en geiten. Of deze dieren hobbymatig of bedrijfsmatig gehouden worden maakt voor Bata4en niets uit. Wij staan net zo graag klaar voor de kleine hobbyisten als voor grotere vee bedrijven.

Zorg

Schapen en geiten brengen uiteraard ook weer hun eigen aandachtspunten met zich mee, bij Bata4en kunt u terecht voor advies en ondersteuning bij onder andere:

  • voeding
  • huisvesting
  • hygiëne
  • behandeling van ziekten
  • vaccinaties

Ontwormen

Bij schapen en geiten adviseren wij om regelmatig een mestonderzoek te laten verrichten om de dieren op eventuele worminfecties te controleren. Als bij het mestonderzoek blijkt dat er teveel larven aanwezig zijn in de aangeleverde mest, dan zal de dierenarts overgaan tot het op recept leveren van een wormenkuur.

In tegenstelling tot vroeger wordt een wormenkuur niet zomaar meer uitgeschreven en is een mestonderzoek op voorhand een vereiste. Dit is noodzakelijk omdat de laatste decennia is gebleken dat wormen steeds vaker resistent worden voor de hedendaagse beschikbare wormenkuren. Om deze reden zijn wormenkuren niet langer vrij verkrijgbaar, maar alleen verkrijgbaar op recept via de dierenarts na het vereiste mestonderzoek.

Mocht u opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan kunt u ons mailen (info@bata4en.nl).

Contact via Whatsapp