Een paard wordt behandeld door de paardentandarts van de Bata4en.